February 20th, 2016

Последний довод королей (с)

Вирішив розібратися в артилерійській бригаді 2 АК НМ ЛНР. В доповіді СБУ вона фігурує просто як "артилерійська бригада", котра нібито немає номеру. Себто така безномерна військова частина.

Список військових частин двох армійських корпусів республіки.

Collapse )